Cookies & Link phân phối

Cập nhật ngày 14/11/2017

1. Tôi tự mua hàng qua link của Affiliate của mình thì có được tính hoa hồng?

Bạn tự mua hàng qua link Affiliate của mình và đơn hàng mua thành công thì bạn vẫn được tính hoa hồng như bình thường


2. Đơn hàng sẽ được ghi nhận khi nào?

Khi khách hàng thông qua link affiliate của bạn và hoàn tất quá trình đăng ký mua hàng, đơn hàng được xác nhận là thành công thì bạn được tính hoa hồng.


3. 1 link phân phối có được sử dụng nhiều lần không?

Có. 1 link phân phối được sử dụng không giới hạn số lần và số khách hàng mua.


4. Cookies là gì?

Cookies là một đoạn dữ liệu có dung lượng rất nhỏ, được tạo ra bởi website khi người dùng truy cập và được lưu trên trình duyệt (firefox, chrome,..) của người dùng.

Trên hệ thống của Civi.vn, cookies được sử dụng để đánh dấu truy cập của người dùng. Khi người click vào link Affiliate mà Publisher giới thiệu thì cookies của Publisher sẽ được lưu trên trình duyệt của người dùng. Trong thời hạn cookies còn hiệu lực, người dùng mua hàng thì đơn hàng sẽ được tính hoa hồng affiliate cho Publisher.

Tùy theo quy định của từng chủ quảng cáo mà thời gian cookies có hiệu lực là khác nhau, thường là 30 ngày.