Quy định về thanh toán

Quy định về thanh toán
 
Quy định về thanh toán đối với đối tác của Civisystem- Affiliate Marketing     

Civisystem- Affiliate Marketing là một nền tảng Hệ thống tiếp thị liên kết, cung cấp các giải pháp giúp cho các cá nhân, tổ chức gia tăng nguồn thu của mình bằng việc tham gia một loạt các dịch vụ, công việc phổ biến mà các nhà cung cấp dịch vụ cung cấp thông qua nền tảng Civisystem- Affiliate Marketing. Bằng việc đăng ký thành viên của chúng tôi, bạn mặc nhiên đồng ý với các ĐIỀU KHOẢN của chúng tôi được liệt kê bên dưới:
 

1. THUẬT NGỮ      

- “Đối tác” được hiểu là một cá nhân hay cá thể muốn nhận phí quảng cáo thông qua Bên A bằng cách đăng các quảng cáo do Nhà cung cấp chỉ định trên trang mạng của mình nhằm liên kết Khách thăm đến Trang mạng bán hàng.
- “
Trang mạng Đối tác” được hiểu là một trang mạng Internet do Đối tác vận hành, quản lý và được Bên B đăng kí sử dụng Các dịch vụ.

- “
Nhà cung cấp” được hiểu là một cá nhân hay công ty có yêu cầu sử dụng Các Dịch vụ theo cách thức Bên A chỉ định nhằm mục tiêu kết nối các Khách thăm đến Trang mạng bán hàng của mình bằng cách đăng quảng cáo trên Trang mạng Bên B.

- “
Trang mạng bán hàng” được hiểu là một trang mạng do Nhà cung cấp vận hành và quản lý nhằm cung cấp các hàng hóa và dịch vụ của mình.

- “
Khách thăm” được hiểu là các cá nhân sẽ truy cập Trang mạng Đối tác và được chuyển tiếp tới Trang mạng bán hàng bằng đường dẫn kích hoạt khi nhấp chuột vào quảng cáo do Nhà cung cấp đăng trên Trang mạng Bên B.

- “
Hệ thống” được hiểu là website và phần hệ thống làm việc bên trong tại CIVI.VN

2. CÁC HÌNH THỨC DOANH THU        

A. Doanh thu CPS    

Giá trị hàng hoá: Là giá của sản phẩm mà Khách thăm trả cho Nhà cung cấp để mua hàng và sửa dụng dịch vụ được niêm yết trên Trang mạng bán .

Tỷ lệ chia sẻ: Là tỷ lệ chia sẻ (%) của giá trị hàng hoà mà Đối tác nhận được khi Khách thăm mua hàng thành công trên Trang mạng bán hàng.        

Doanh thu CPS = [Giá trị hàng hoá] * [Tỷ lệ chia sẻ]           


CHÚ Ý:          

- Đối với hàng hoá là Web game, giá trị hàng hoá là doanh thu Nhà cung cấp nhận được từ việc nạp tiền của Khách thăm do Đối dẫn đến và trở thành người chơi của game đó sau khi trừ đi chi phi tiền kênh thanh toán (trung bình 15% đối với kênh thẻ cào). Trừ trường hợp được chỉ ra, doanh thu CPS với game được tính cho cả vòng đời của game hoặc việc hợp tác Giữa Nhà cung cấp và Civisystem- Affiliate Marketing kết thúc.

Chi tiết thông tin Giá trị hàng hoá và Tỷ lệ chia sẻ được cập nhật trên Hệ thống và Trang mạng bán hàng.           


B. Doanh thu CPL

Là số tiền nhận được khi người dùng thực hiện một hành động nhất định được chỉ ra trong chiến dịch như đăng ký một tài khoản, điền form thông tin, tải một ứng dung...

Doanh thu CPL = [Đơn giá CPL] * [Số lượng hành động]

Chi tiết thông tin về Đơn giá CPL được cập nhật trên Hệ thống.    

C. Doanh thu CPC

Là doanh thu quảng cáo khi người dùng click vào đường link được chỉ định trong chiến dịch.

Doanh thu CPC = [Đơn giá CPC] * [Số lượng hành động]           

Chi tiết thông tin về doanh thu CPC được cập nhật trên Hệ thống. 

D. Doanh thu chia sẻ

Là số tiền dùng để chia sẻ cho Đối tác, bằng tổng các doanh thu trên sau khi trừ đi phần thuế VAT (10%) mà công ty phải nộp cho nhà nước.

Doanh thu chia sẻ = (Doanh thu CPS + Doanh thu CPL + Doanh thu CPC)/1.1   

E. Doanh thu thực nhận

Là doanh thu Đối tác thực nhận tính từ Doanh thu chia sẻ sau khi trừ đi 10% thuế thu nhập cá nhân mà Civisystem- Affiliate Marketing thay mặt Đối tác nộp cho nhà nước.
 

Doanh thu nhực nhận = Doanh thu chia sẻ * 90%   

2. CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

A. Chu kỳ thanh toán


Hệ thống sẽ thanh toán hoa hồng hàng tháng cho các đối tác vào ngày mùng 10 của tháng tiếp theo. Nếu ngày thanh toán của tháng đó trùng vào thứ 7, hoặc Chủ nhật thì sẽ thanh toàn vào thứ 2 của tuần kế tiếp.

B. Hạn mức thanh toán

- Doanh thu Cá nhân đạt từ 200.000 đ/tháng

- Cộng dồn tháng tiếp theo nếu chưa đủ hạn mức thanh toán.          


C. Thuế VAT, thu nhập cá nhân và các khoản phí khác nhà nước quy định (nếu có): 

Các cá nhân/tổ chức sẽ phải chịu khoản thuế VAT, TNCN (đối với cá nhân), TNDN (đối với doanh nghiệp) với nhà nước Civi.vn áp dụng việc khấu trừ 10% doanh thu cá nhân để nộp thuế VAT đối với các cá nhân (khoản thuế này sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật).


D. Hình thức thanh toán

Thanh toán qua Tài khoản ngân hàng/ATM. (Thanh toán qua tất cả các tài khoản ngân hàng)

Civisystem- Affiliate Marketing miễn phí toàn bộ chi chí chuyển tiền cho các thành viên

E. Chính sách thanh toán đặc biệt:

Đối với những Publisher có hoa hồng từ 5 triệu trở lên và có nhu cầu thanh toán thì sẽ được xử lý trong vòng 24h ngay sau khi gửi yêu cầu về hòm thư info@civi.vn

3. CẬP NHẬT THÔNG TIN 

Thành viên của Civisystem- Affiliate Marketing đều phải thực hiện cập nhật thông tin thanh toán trước ngày 1 hàng tháng, mọi trường hợp không cập nhật thông tin thanh toán, hoặc cập nhật không đúng quy định, thanh toán tự động được cộng dồn sang tháng kế tiếp.

Chú ý: Tất cả Publisher phải cung cấp đầy đủ hình ảnh chứng minh thư nhân dân (CMTND) 2 mặt lên phần "Thông Tin Thanh Toán " và thông tin CMTND phải trùng với thông tin Tài khoản ngân hàng mà bạn cung cấp, cùng với số điện thoại phải đúng với số cá nhân của Publisher đó và còn hoạt động.

- Truy cập Hệ thống và làm theo hướng dẫn để cập nhật thông tin thanh toán.       


4. THỜI GIAN LÀM VIỆC

- Ngày làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (không làm việc vào các ngày T7,CN và các ngày Lễ Tết) 

- Giờ làm việc: từ 8h00’ đến 17h30’ hàng ngày.       


5. THẮC MẮC VỀ DOANH THU VÀ THANH TOÁN

Để thắc mắc, khiếu nại cần giải đáp yêu cầu liên hệ qua:      

- Email: info
@civi.vn         

Khi yêu cầu hỗ trợ, cần cung cấp đủ những thông tin sau:   

- Tài khoản trên 
Cv.civi.vn          

- Số điện thoại để Civisystem- Affiliate Marketing liên lạc trực tiếp

- Nội dung chi tiết về việc cần giải đáp, hỗ trợ và khiếu nại được viết bằng tiếng Việt có dấu
 


Nguồn: Internet


Đăng ký Affiliator
miễn phí