Các kênh media có thể thực hiện Affiliate Marketing

Cập nhật ngày 14/11/2017
1. Nếu như không có Website thì có thể làm Publisher được không?
Nếu như bạn không có Website, bạn có thể đăng kí tài khoản bằng các đường link khác mà bạn làm quản trị, sở hữu như Facebook cá nhân, Fanpage, Blog,… Không sử dụng các đường link mà bạn không sở hữu, quản lý.
Bạn cũng có thể tự tạo ra và xây dựng Website mới cho bản thân thông qua một số trang web như Wordpress, Blogger…

2. Có thể sử dụng kênh Youtube để thực hiện Affiliate không?
Bạn có thể sử dụng tài khoản Youtube cá nhân để thực hiện Affiliate, nhưng không được sử dụng link “Youtube.com”. Bạn có thể chạy bằng cách gắn Link quảng cáo ở phần Mô tả trong clip Youtube của bạn.

3. Có thể đăng ký đặt quảng cáo trên nhiều Website được không?
Bạn có thể đặt quảng cáo trên nhiều Website, nhưng trước đó bạn phải đăng kí thêm các link Website khác bằng cách vào phần Media trong tài khoản Publisher, bấm “Thêm mới Media” và điền thêm link, thông tin website mới đó.
 
4. Tôi đăng ký thông tin bằng Website abc thì chỉ được đăng quảng cáo trên Webstie đó phải không?

Bạn có thể đăng kí thêm nhiều trang Media khác chứ không chỉ duy nhất 1 trang nhưng tất cả những Website đó phải được đăng kí trong tài khoản Publisher của bạn. Bạn thêm Website mới trong phần Media.

5. Làm thế nào để thêm nhiều trang web ?
Bạn điều hướng đến trang Menu, "danh sách media" và nhấn nút "thêm mới website". Sau đó nhập tên website của bạn và các yêu cầu bắt buộc.

6. Website của tôi đã chạy quảng cáo Google Adsense rồi thì có thể đặt quảng cáo này được không?
Bạn có thể chạy cùng với quảng cáo của Google Adsense, vị trí của các quảng cáo không bị trùng lăp là được